E-Trgovina u Srbiji kao model poslovanja

05.05.2016.

E-Trgovina relativno je novi model poslovanja na našim prostorima, pa samim tim predstavlja vruću temu, o kojoj se u pojedinim krugovima intenzivno raspravlja.
Kupovina proizvoda putem Interneta samo je jedan od segmenata E-Trgovine.

Po jednostavnoj definiciji, to je poručivanje proizvoda preko određene Internet stranice, čiji je krajnji rezultat isporuka na adresu po sopstvenom izboru.

Otvorene mogućnosti

Da bismo mogli da obavimo kupovinu na ovaj način potreban nam je uređaj (računar, laptop ili neki drugi mobilni uređaj), internet konekcija, osnovno snalaženje na Internetu i novac, fizički ili elektronski. Vrlo je jednostavno i ovde se završava sva mudost.
Ali, da li je sve baš tako?

Pored velikih mogućnosti koje nam otvara ovakav vid kupovine, uočavaju se brojni problemi u ovoj oblasti. Razvoj je spor i težak, a faktori koji na to utiču su brojni.

 

E-Trgovina u Srbiji kao model poslovanja

Susret sa problemima

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, koje sam stekla baveći se prodajom preko Interneta, došla sam do zaključka da se sa problemima susrećemo u jednakoj meri, kako mi kao pružaoci usluga, tako i naši korisnici. Ova tema se prepliće i grana u više pravaca, a ja ću se ovog puta baviti korisnicima.

Korisnici su nepoverljivi

Jedna od stvari koju sam primetila u prvom periodu poslovanja (a primećujem je i danas), je ta da korisnici nemaju poverenja. Pomisao na to da će platiti određen iznos, nakon čega ćemo mi misteriozno nestati sa njihovim novcem, podiže im stepen sumnje na visoki nivo.

Komentari koje dobijamo su različiti, a zavise od tipa ličnosti koji se sa nama nađe u ovoj komunikaciji. Oni idu sve do brojnih uvreda izrečenih na naš račun: da smo lopovi, prevaranti i hoštapleri; a dešavalo se, istina retko, da ovi epiteti budu začinjeni sočnim psovkama.

Aveti prošlosti dugo se nadvijaju nad našim glavama.

Ipak je komplikovano?

Uočila sam da je mnogim korisnicima izuzetno komplikovano da sami obave proces naručivanja. Takođe, pojedini korisnici imaju dilemu o tome da li su ovaj postupak obavili do kraja.Ovde dolazimo do zahteva da im izađemo u susret i naručivanje obavimo u njihovo ime. Po statistici koju vodimo, polovina svih pristiglih narudžbina asistirana je sa naše strane. To nam odnosi dosta vremena, a takođe otvara mogućnost za unos pogrešnih podataka, što kasnije može da dovede do problema prilikom realizacije kupovine.

Konačno, kada pređemo sve prepreke, dolazimo do toga da je pojedinim korisnicima komplikovano da odu u banku ili poštu i da obave plaćanje.
U prilog tome da ovo nisu samo izgovori, govori veliki procenat onih, koji za odustajanje navodi bar jedan od gore pomentih razloga. Otud i moje uverenje da ovde leži veliki deo ključnih razloga, koji usporavaju razvoj internet prodaje.

Koliki je tek broj onih koji nikada nisu ni razmišljali, a kamoli pokušali da obave kupovinu na ovaj način, ne mogu ni da naslutim.

Zona komfora po svaku cenu

Uprkos informacijama koje se mogu pronaći na Internet stranicama, mnogi se odlučuju da nas kontaktiraju telefonom i obaveste se o bitnim detaljima: da li je proizvod raspoloživ; da li mogu da dođu direktno kod nas i obave kupovinu; koliko košta isporuka; kako da plate; za koje vreme će im roba stići i mnoga druga pitanja.

Jednom prilikom posetili su nas poslovni partneri iz inostranstva. Mada su znali u kojoj oblasti delujemo, nakon posete izneli su stav da im ipak nije jasno čime se mi zapravo bavimo. Želeli su da im objasnimo zbog čega imamo mnogo telefonskih poziva, te da je, po njihovom mišljenju, ovo što mi radimo više telefonska nego internet prodaja.

Kako premostiti barijere

Da bi se prevazišli postojeći problemi potrebno je da dođe do promene svesti korisnika i do usvajanja novih navika, što ide ruku pod ruku sa praćenjem novih trendova.

Naravno, potrebne su nam i funkcionalne Internet prodavnice, efikasna podrška pratećih službi i jasna zakonska regulativa. Ali ovde već dolazimo do jednog drugog ugla i novih problema sa kojima se susrećemo u ovoj oblasti, ali o ovome nekom drugom prilikom.

Svakako, samopouzdan i dobro obavešten korisnik postaje imperativ. Jer, sve dok navedeni razlozi budu primarni u odnosu na novi način kupovine, oni će se pretakati u deo mnogobrojnih problema sa kojima se susreće pružalac usluga. Nalazimo se u istom, uzročno – posledničnom krugu.

Da li kupujete preko Interneta?
Šta je to što vas sprečava da kupovinu obavite na ovaj način?
Pišite nam, zajedno ćemo mnogo lakše i brže da stignemo tamo gde smo se zaputili.

Aktuelnu ponudu guma možete da pogledate na sajtu Internet Prodaja Guma.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express