Indeks nosivosti

05.07.2010.

Indeks nosivosti

Indeks nosivosti ili LI (eng. Load Index) je numerički kod koji odgovara maksimalnoj težini koju guma može da podnese. Indeks nosivosti na gumama koje imate na vašem vozilu pomnožen sa 2, mora da odgovara ukupnom opterećenju pogonske osovine vašeg vozila.

Da biste ustanovili sa kojim indeksom nosivosti bi trebalo da budu gume koje kupujete, pronađite broj na jednoj od guma koje imate na vašem vozilu, i uporedite ga sa sledećom tabelom.

Indeks opterećenja Težina (kg) Indeks opterećenja Težina (kg) Indeks opterećenja Težina (kg)
60 250 80 450 100 800
61 257 81 462 101 825
62 265 82 485 102 850
63 272 83 487 103 875
64 280 84 500 104 900
65 290 85 515 105 925
66 300 86 530 106 950
67 307 87 545 107 975
68 315 88 560 108 1000
69 325 89 580 109 1030
70 335 90 600 110 1060
71 345 91 615 111 1090
72 355 92 630 112 1120
73 365 93 650 113 1150
74 375 94 670 114 1180
75 387 95 690 115 1215
76 400 96 710 116 1250
77 412 97 730 117 1285
78 425 98 750 118 1320
79 437 99 775 119 1360
Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express