Šara (dezen) i njene vozne karakteristike

08.10.2009.

Šara (dezen) SLIKA 1

Šara je deo gume od presudne važnosti za proizvođače guma jer je upravo dizajn šare ono što prodaje gumu. Dizajn šare nije bitan samo za estetiku gume već i za njene vozne karakteristike. Izbor između dva različita dizajna šare je istovremeno izbor i između prijatne i neprijatne vožnje. Pravilan izbor šare poboljšava zaustavnu moć, upravljivost i produžava vek trajanja. Takođe direktno utiče na udobnost, emisiju zvuka i potrošnju goriva tokom vožnje.

Svaki deo šare ima poseban naziv, kao i posebnu funkciju i uticaj na celu gumu.

Žlebovi su mali zarezi u blokovima zahvaljujući kojima blokovi mogu da se savijaju. Žlebovi su naročito od pomoći u vožnji po snegu, ledu i bljuzgavici.

Kanali formiraju šupljine koje odvode vodu sa gazećeg sloja i poboljšavaju prijanjanje u vožnji po vlažnom kolovozu.

Blokovi su delovi koji u najvećoj meri sačinjavaju šaru. Njihova glavna uloga je da obezbede što bolju zaustavnu moć.

Rebra su pravolinijski redovi blokova duž obima gume koji ostvaruju stalan kontakt sa podlogom.

Rupice se obično nalaze na spoljašnjem obodu gume a glavna uloga im je da poboljšaju hlađenje tokom rotacije.

Obodi na gumi obavijaju unutrašnju i spoljašnju stranu gume, i obezbeđuju stalan kontakt sa podlogom pri skretanju.

U zavisnosti od toga koji deo šare preovlađuje i u kojoj meri je prisutan u dizajnu, postoje različiti tipovi šara.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express