Kako vrste šara određuju karakteristike guma

08.10.2009.

Tipovi šara (dezena) SLIKA 1

U prethodnom članku o šari objasnili smo zbog čega je dizajn ovog dela gume od presudne važnosti za proizvođače i kupce, kao i koji su njeni sastavni delovi. U zavisnosti od toga koji deo šare preovlađuje i u kojoj meri je prisutan u dizajnu, razlikujemo sledeće tipove šara:

Rib šara
U ovom tipu šare preovlađuju rebra. Pozitivne osobine su smanjena emisija zvuka, dobra upravljivost i stabilnost zahvaljujući bočnom otporu. Ovaj tip šare je dobar za brzu vožnju jer ima smanjenu emisiju toplote prilikom rotacije.

Lug šara
U ovom tipu šare preovlađuju horizontalni žlebovi. Pozitivne osobine ove šare su odlična moć kočenja i ubrzavanja.

Rib-Lug šara
Ovaj tip šare je kombinacije prethodna dva tipa. Centralno rebro obezbeđuje dobru kontrolu nad upravljačem, a žlebovi na obodu gume poboljšavaju ubrzavanje i zaustavljanje.

Blok šara
Ovaj tip šare se sastoji od nezavisnih blokova koje presecaju kanali koji su međusobno povezani žlebovima. Ovakav tip šare ima odličnu upravljivost po snegu i mokrom kolovozu, i smanjuje rizik od pojave akvaplaninga.

Asimetrična šara
Gume sa asimetričnom šarom su one kod kojih se šara na jednoj strani razlikuje od šare na drugoj, tj. nije simetrična. Šare se razlikuju po svojim performansama, neke na primer obezbeđuju odlično prijanjanje u vožnji po suvom, dok druge imaju karakteristike prilagođene vožnji po mokrom kolovozu.

Simetrična šara
Gume sa simetričnom šarom su one kod kojih šara izgleda isto sa jedne i druge strane gume u odnosu na centralnu liniju. Gume sa simetričnom šarom su obično vrlo prijatne za vožnju i emituju najmanju količinu zvuka pri rotaciji.

Usmerena šara
Gume sa usmerenom šarom su dizajnirane tako da pružaju maksimalne performanse samo prilikom rotacije samo jednom pravcu. Ove gume imaju gazeći sloj sačinjen od kanala koji se pružaju od oboda gume ka centralnom delu, najčešče u obliku strele ili slova V.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express