Unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU

04.03.2021.

Nove, unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU, pojednostavljuju potrošačima izbor zimskih guma.

Označavanje guma po propisima Evropske Unije

Označavanje guma po propisima Evropske Unije obavezno je od 2012. godine. Ono obuhvata vrlo bitne podatke o gumi. Oznake  se nalaze na nalepnici koju svaka guma mora da ima na sebi. Svrha ovih oznaka je da pokažu potrošačima koje gume štede gorivo, koje su sigurnije i tiše. Sada je označavanje unapređeno, a fokus je na sigurnosti u zimskim uslovima i na ekologiji.  

Oznake za prijanjanje na snegu i ledu

Unapređenje oznaka po EU je značajno za zimske gume, jer dosadašnje oznake nisu uključivale informacije o prijanjanju na snegu i ledu. Nisu postojale oznake u vezi sa svojstvima koja su potrebna u zahtevnim zimskim vremenskim uslovima. Nove oznake sa ovim podacima će se na nalepnicama pojaviti od maja 2021. godine.

Unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU

Sve do sada vozači nisu imali način  da razlikuju gume za različite vremenske uslove. EU je zaključila da je vreme da se oznake za karakteristike unaprede. Nove oznake će olakšati poređenje mođu modelima i pomoći u kupovini.

Po ranijoj regulativi, sve putničke i poluteretne gume su morale imati oznaku za prijanjanje, potrošnju goriva i stepen buke. Za kamionske gume nalepnice nisu bile potrebne ali informacije su morale biti dostupne. U centralnoj Evropi su prijanjanje na snegu i mokroj podlozi ključni za sigurnost, a u nordijskim zemljama je ključno prijanjanje na ledu. Do sada, ni jedna od postojećih oznaka ne govori o prijanjanju na ovakvim podlogama.

– Ranije su oznake bile neadekvate za nordijske vozače, dok za vožnju po Centralnoj Evropi nije bio tako veliki problem. Novo označavanje će jasno ukazivati na to koje gume su pogodne za vožnju po nordijskim zemljama. Oznaka sa visokim stepenom za prijanjanje na snegu biće dovoljna za centralnu Evropu, kaže Jarmo Sunnari menadžer za Standarde, propise i odobrenja za Nokian.

Razjašnjenje za odluku prilikom kupovine

U Evropi su zime većinom vlažne, pa je prijanjanje na mokrom kolovozu primarno. Povremeno je i prijanjanje na snegu od velike važnosti. Međutim, gume za nordijske oblasti posebno su dizajnirane za led.

– Najveći problem do sada je bio taj što zimske gume nisu imale oznake koje ukazuju na to da li su pogodne za sve zimske uslove.  Ukoliko sve potrebne informacije ne može da nađe preko oznaka, kupac može završiti kupovinu tako što će napraviti loš izbor, kaže Sunnari.

Unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU

Oznaka za prijanjanje na ledu predviđena je samo za putnička vozila, dok će oznaka za prijanjanje na snegu biti  navedena i na poluteretnim, teretnim i autobuskim gumama. Označavanje je bazirano na internacionalnim standardima i propisima. Testiranja za prijanjanje na ledu podležu standardima ISO, a prijanjanje na snegu podleže propisima UN ECE.

Kompanija Nokian je aktivno radila sa nordijskim autoritetima i donosiocima odluka u cilju ažuriranja ovih oznaka.

5 činjenica o oznakama EU nekada i u budućnosti

1. Po dosadašnjim EU oznakama, gume za putnička i poluteretna vozila imaju oznake za tri kriterijuma – prijanjanje na mokroj podlozi, potrošnja goriva i stepen buke

2. Unaređene oznake će imati informacije o prijanjanju na snegu i ledu

3. Nove oznake će olakšavati poređenje modela i olakšati kupcima izbor pri kupovini

4. Nove oznake se ne odnose na gume sa spajkovima

5. Primena novih oznaka počinje od 1. maja 2021. godine.

Aktuelnu ponudu guma potražite na sajtu Internet Prodaja Guma.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express