Prva srpska fabrika za reciklažu auto guma

06.07.2010.

Prva srpska fabrika za reciklažu auto guma

„ECO RECYCLING“ je prvo postrojenje u Srbiji koje se bavi reciklažom otpadnih auto i teretnih guma, kao i drugih vrsta gumenog otpada, koje se godinama nagomilavaju na deponijama bez mogućnosti njihove dalje prerade, odnosno recikliranja.

Postupak je 100% ekološki, tj. nema štetnog uticaja na životnu sredinu. U postupku ovakve reciklaže ne stvara se nikakva dalja otpadna supstanca, sve je upotrebljivo, a izuzetno je važno da nema nikakvih propratnih zagađenja životne sredine – u vazduh, vodu ili zemlju. Istraživanja su pokazala da je mehanički postupak reciklaže neuporedivo povoljniji za životnu sredinu i prirodu od spaljivanja u energetske svrhe! Upravo reciklažom kroz gumeni granulat koji ulazi u ponovni ciklus upotrebe, čuvaju se prirodni resursi. Rešavanje problema nagomilanih otpadnih guma predstavlja u isto vreme ekološku, energetsku i ekonomsku celishodnost.

Fizičke osobine korišćenih guma imaju veliku vrednost jer nisu toksične, nisu bio-razgradive, njihov oblik, težina i elastičnost čine ih u potpunosti upotrebljivima za veliki broj raznih proizvoda, u obliku granulata ili u obliku prašine. U poslednjoj deceniji mnogobrojna istraživanja su doprinela pronalaženju mnoštva novih proizvoda i aplikacija koji se dobijaju od recikliranih pneumatika. Procesom reciklaže otpadnih pneumatika takođe izdvajamo čeličnu žicu i platno, koji imaju svoju upotrebnu vrednost. Pošto su se pokazali kao najprikladniji i najefektivniji za širok spektar primena, istovremeno ispunjavajući specifikacije performansi, tržišta recikliranih pneumatika su poslednjih godina doživela rapidni rast.

www.eco-recycling.rs

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express