SUPER CENA - SUNFULL 205/55 R16!
SUPER CENA - SUNFULL 205/55 R16!

Put od recikliranih guma

14.05.2013.

 

ooMkuec

Ideje za recikliranje i ponovno korišćenje guma u različite svrhe često nas iznenadi i navede na razmišljanje kako bismo mi to mogli da uradimo. Novija priča o primeni starih guma zaista ima smisla; i za čoveka i za životnu okolinu.

U Velikoj Britaniji se već neko vreme uveliko priča o tome da bi na njihovim putevima mogla da se redukuje buka ukoliko bi se reciklirane gume ubacile u asfalt pri novom asfaltiranju.

Prva proba je već pala. Nedavno je na putu sa dve trake između škotskih gradova Perth i Dundee postavljen je ovakav put da bi se saznalo da li će novi asfalt smanjiti saobraćajnu buku i koliko će uticati na bezbednost.

Istraživanje ja završeno, a poseban akcenat bio je na prianjanju guma na novoj površini.

Inženjeri koji su vodili istraživanje izjavili su da ne postoji značajna razlika u prianjanju i upravljanju na ovakvoj površini u odnosu na standardnu. Zaključili su i da je vožnja znatno tiša na putu od recikliranih guma.

Kako se gume dodaju u asfalt?

Stare gume seckaju se na sitne komade, a zatim na mrvice, pa se umešaju u bitumen (derivat nafte koji se dobija oksidacijom vauum ostataka nafte – elastičan je, rastegljiv) i lomljeni kamen.

Putevi postaju tiši jer se gumene mrvice prilepljuju uz asfalt. To znači da je ovakva površina sposobna da apsorbuje vibracije i zvučne talase u velikoj meri. To rezultira manjom saobraćajnom bukom.

Gumena duša

Ovakav koncept puteva nije nikakva novina. Prvi putevi od recikliranih guma izgrađeni su još šezdesetih godina dvadesetog veka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlje Brazil, Kina i Nemačka imaju nove puteve napravljene od starih guma.

Procenjeno je da ovakva struktura puta može da redukuje saobraćajnu buku za 25 odsto. Ukoliko se ovaj podatak pokaže tačnim, Evropska Unija snažno će uticati na Vlade evropskih zemalja da primene ovakav koncept.

Ako ova ideja ikada zaživi u evropskim zemljama, možemo da očekujemo da će polovne gume završiti svoj životni vek u asfaltu, a ne na automobilima. To je svakako bolje rešenje u smislu očuvanja životne sredine i bezbednosti u saobraćaju.

Izvor – BlackCircles

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express