E oznaka na gumi

22.10.2009.

Izgleda da nijedna druga oznaka na gumi nema toliko pogrešnih interpretacija kao E oznaka. Jedna od najčešćih jeste ta da što je veći broj pored slova E, bolji je kvalitet gume. Zbog toga sledi kratko objašnjenje ovog simbola.

E oznaka

Sve gume koje su prodate u Evropi od 1. jula 1997. godine moraju da imaju E oznaku. Ova oznaka se sastoji od slova „E“ ili „e“ i broja koji je uokviren krugom ili kvadratom, nakon čega sledi još jedan broj. „E“ znači da karakteristike gume zadovoljavaju sve zahteve propisane Regulativom ECE 30, dok „e“ znači da karakteristike gume zadovoljavaju sve zahteve propisane Direktivom 92/23/EEC. E oznaka takođe znači i da guma kao dokaz za to poseduje odgovarajući E sertifikat (homologaciju).

Broj uokviren krugom ili kvadratom je šifra vlade zemlje koja je izdala E sertifikat (homologaciju), a broj koji sledi nakon njega je broj E sertifikata (homologacije) pod kojim je on izdat od strane te vlade.

Ono što je najbitnije za krajnje potrošače jeste da se na gumama koje kupuju ili imaju na svom vozilu nalazi E oznaka, bez obzira na broj koji je prati, jer je to dokaz da gume zadovoljavaju propise Evropske Unije o deklarisanju kvaliteta auto gume.

U produžetku se nalazi lista E šifara različitih zemalja: E1 – Nemačka. E2 – Francuska. E3 – Italija. E4 – Holandija. E5 – Švedska. E6 – Belgija. E7 – Mađarska. E8 – Češka. E9 – Španija. E10 – Srbija. E11 – Velika Britanija. E12 – Austrija. E13 – Luksemburg. E14 – Švajcarska. E16 – Norveška. E17 – Finska. E18 – Danska. E19 – Rumunija. E20 – Poljska. E21 – Portugal. E22 – Rusija. E23 – Grčka. E25 – Hrvatska. E26 – Slovenija. E27 – Slovačka. E28 – Belorusija. E29 – Estonija. E31 – BiH. E37 – Turska.

Aktuelnu ponudu guma potražite na sajtu Internet Prodaja Guma.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express