IPG: Sačuvaj prirodu, uzmi elektronski račun

01.10.2013.

Internet Prodaja Guma vam pruža mogućnost da račun na papiru zamenite modernim, bržim i efikasnijim načinom naplate. 

Prijemom elektronskog računa nećete biti uskraćeni za podatke koje ste dobijali sa računom na papiru, pošto se u elektronskoj formi računa nalaze isti podaci. Slanje elektronski potpisanih računa i garantnih listova putem e-mejla regulisano je Zakonom o elektronskom potpisu i mišljenjem Ministrastva finansija, br. 413-00-552/2011-04 od 29. 06. 2011. godine.

Sačuvaj prirodu uzmi elektronski račun

Elektronski račun vam pruža priliku da olakšate i ubrzate primanje svojih računa i smanjenom potrošnjom papira doprinesete očuvanju i unapređenju životne sredine i razvoju ekološke svesti. Sigurni smo da će mnogi slediti vaš primer!

A sada, pogledajte našu ponudu guma na akciji.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express